Přístrojové vybavení laboratoře ( výběr )

TOC/TNb analyzátor

  • Shimadzu TOC-LCPN 

UV/VIS spektroskopie

  • GBC Cintra 1010, dvoupaprskový spektrometr měřící ve viditelné a ultrafialové oblasti spektra

Infračervená spektroskopie

  • Nicolet iS5, FTIR spektrometr

Atomová absorpční spektroskopie

  • GBC 908 BT, dvoupaprskový absorpční spektrometr s asymetrickou modulací a ultrapulsní korekcí pozadí, hydridový systém, systém pro metodu studených par

  • GBC SavantAA, dvoupaprskový absorpční spektrometr s asymetrickou modulací a ultrapulsní korekcí pozadí, superlampy pro zlepšení detekčních limitů, autosapler FS 3000

Kapalinová chromatografie

  • Shimadzu UHPLC Prominence

Plynová chromatografie GC

  • Shimadzu GC-2010, autosampler AOC-20i

  • Shimadzu GC-2010 + dynamický headspace Stratum PTC

Iontová chromatografie IC

  • Dionex Integrion

Kontakt

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.
Teplého 2014
466 335 013
466 304 832

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.