• Rozbory odpadních vod

Rozbory odpadních vod provádíme v rozsahu Vyhlášky č.293/2002 Sb. v platném znění popř. podle povolení k vypouštění odpadních vod konkrétního zákazníka, pokud jsou odpadní vody vypouštěny do vod povrchových. V případě, že jsou odpadní vody vypouštěny do kanalizace, je rozsah rozborů určen požadavky provozovatele kanalizace (kanalizační řád).


Kontakt

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.
Teplého 2014
466 335 013
466 304 832

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.