• Rozbory odpadů

Rozbory odpadů provádíme podle Vyhlášky č.294/2005 Sb. Odpady ukládané na skládky musejí splňovat podmínky podle jednotlivých skupin skládek:

Skládky skupina S-inertní odpad – rozbor vodného výluhu, třída vyluhovatelnosti I + rozbor odpadu podle tabulky 4.1.

Skládky skupiny S-ostatní odpad (S-001, S-002, S-003) - rozbor vodného výluhu, třída vyluhovatelnosti I

Skládky skupiny S-nebezpečný odpad (S-NO) - rozbor vodného výluhu, třída vyluhovatelnosti III

V případě využití odpadu na povrch terénu jsou potřebné tyto rozbory :

rozbor odpadu podle tabulky 10.1. + ekotoxikologické testy podle tabulky 10.2. ( Příloha č.10 k vyhl. č. 294/2005 Sb.)

  • Rozbory zemin

Rozbory zemin provádíme podle požadavků zákazníka, daných účelem rozboru – monitoring, ekologická havárie a pod.

  • Rozbory kalů

Rozbory kalů provádíme podle Vyhlášky č.382/2001 Sb. v rozsahu podle potřeb zákazníka.

Rozbory jsou určeny pro provozovatele ČOV, kteří produkují čistírenské kaly.


Kontakt

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.
Teplého 2014
466 335 013
466 304 832

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.