• Rozbory pitných vod

Rozbory pro účely kontroly jakosti pitných vod provádíme podle Vyhlášky č.252/2004 Sb. Vyhláškou jsou určeny dva rozsahy analýz, tzv. krácený rozbor a úplný rozbor. Ve vyhlášce je specifikováno, kdy lze podle konkrétní situace v daném vodovodu rozsah těchto rozborů upravit. Minimální četnosti odběru vzorků jsou rovněž předepsány vyhláškou. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví je provozovatel vodovodu povinen výsledky kontrolních rozborů pitné vody odesílat do registru pitných a rekreačních vod. Tuto databázi spravuje Ministerstvo zdravotnictví. Provozovatel vodovodu může naši laboratoř pověřit, aby výsledky rozborů do této databáze předepsaným způsobem odeslala.

Rozbory pitných vod jsou určeny především pro provozovatele veřejných vodovodů pro tzv. veřejnou potřebu. Ale pozor, povinnost provádět pravidelnou kontrolu pitné vody mají i malé vodovody pod 50 zásobovaných osob, pokud je tento vodovod provozován jako součást podnikatelské činnosti. Jedná se například o restaurace, penziony i jiné malé provozovny živnostníků s vlastní studnou. Rozbory vody jsou nutné i při kolaudaci např. nového bytového domu, části vodovodu nebo provozovny.

Rozbory pitných vod jsou určeny i pro veřejnost, občané s vlastní studnou je využijí např. pro kolaudaci rodinného domku nebo pro informaci o kvalitě vody, kterou používají ve svém domě nebo na chalupě. Pro veřejnost nabízíme více druhů rozborů, pro ty kteří chtějí jen nejzákladnější informaci o vodě, i pro ty kteří vyžadují podrobnější znalost kvality vlastní vody.

  • Rozbory surových a upravených vod

Rozbory surových a upravených vod provádíme podle Vyhlášky č.428/2001 Sb. v platném znění. Rozbory vody provádíme v rozsahu úplného, monitorovacího popř. provozního rozboru. Rozsahy rozborů je nutno upřesnit podle konkrétního zdroje vody popř. způsobu úpravy vody.

Rozbory jsou určeny pro provozovatele vodovodů pro veřejnou potřebu.


Kontakt

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.
Teplého 2014
466 335 013
466 304 832

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.