Vodohospodářské laboratoře, s.r.o. 

provádění rozborů pitných a odpadních vod, kalů, odpadů a zemin

AKTUALITY

Provoz laboratoře během svátků :

23.12. pátek - provoz do 11:00

27.12. úterý - dovolená

28.12. středa - provoz od 6:30 do 14:00

29.12. čtvrtek - provoz od 6:30 do 14:00

30.12. pátek - dovolená

Ceny rozborů pitných a odpadních vod pro veřejnost :

Mikrobiologický rozbor : 755,- Kč

Chemický a mikrobiologický rozbor : od 1440,- Kč

Rozbor odpadní vody z ČOV nebo ze septiku : 660,- Kč

Ceny jsou uvedeny s DPH

objednávka

informace k rozborům


Kontakt

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.
Teplého 2014
466 335 013
466 304 832

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.