Vodohospodářské laboratoře, s.r.o. 

provádění rozborů pitných a odpadních vod, kalů, odpadů a zemin

AKTUALITY

v pátek 8.3. bude laboratoř od 11 hod uzavřena (odstávka elektřiny)

 

Ceny rozborů pitných a odpadních vod pro veřejnost :

Mikrobiologický rozbor : 1400,- Kč

Krácený chemický a mikrobiologický rozbor :  3000,- Kč

Rozbor odpadní vody z ČOV nebo ze septiku : 1000,- Kč

Ceny jsou uvedeny s DPH

objednávka + informace o rozborech, ceny


Kontakt

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.
Teplého 2014
466 335 013
466 304 832

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.