Vodohospodářské laboratoře, s.r.o. 

provádění rozborů pitných a odpadních vod, kalů, odpadů a zemin

AKTUALITY

Ceny rozborů pitných a odpadních vod pro veřejnost :

Mikrobiologický rozbor : 1000,- Kč

Krácený chemický a mikrobiologický rozbor :  2500,- Kč

Rozbor odpadní vody z ČOV nebo ze septiku : 900,- Kč

Ceny jsou uvedeny s DPH

objednávka + informace o rozborech, ceny


Kontakt

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.
Teplého 2014
466 335 013
466 304 832

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.