Vodohospodářské laboratoře, s.r.o. 

provádění rozborů pitných a odpadních vod, kalů, odpadů a zemin

AKTUALITY

Provoz laboratoře během svátků :

5.7. středa – svátek uzavřeno

6.7. čtvrtek – svátek uzavřeno

7.7. pátek – dovolená uzavřeno

Vzorky pro mikrobiologický rozbor prosíme dodat v týdnu před svátky do středy 28.6. nebo až po svátcích od pondělí 10.7.

Ceny rozborů pitných a odpadních vod pro veřejnost :

Mikrobiologický rozbor : 755,- Kč

Chemický a mikrobiologický rozbor : od 1440,- Kč

Rozbor odpadní vody z ČOV nebo ze septiku : 660,- Kč

Ceny jsou uvedeny s DPH

objednávka + informace o rozborech, ceny


Kontakt

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.
Teplého 2014
466 335 013
466 304 832

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.