Vodohospodářské laboratoře, s.r.o. vznikly v roce 1993 transformací bývalých centrálních laboratoří Východočeských vodovodů a kanalizací s.p. a navazují tak na činnost laboratoře s tradicí již od šedesátých let minulého století.

Provádíme rozbory pitných, bazénových i odpadních vod, čistírenských i průmyslových kalů, odpadů a zemin. Našimi zákazníky jsou vodárenské a průmyslové podniky, provozovatelé bazénů a saun, živnostníci i soukromé osoby. Formou subdodávek provádíme rozbory pro firmy provádějící hydrogeologický průzkum a podniky zabývajícími se zpracováním a ukládáním odpadů.

Klademe velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb. Laboratoř se od svého vzniku pravidelně účastní mezilaboratorního srovnávání , tzv. okružních rozborů. Po zavedení systému jakosti podle ČSN EN 45 001 a po prověrce nezávislými posuzovateli laboratoř získala v roce 1995 „Osvědčení o správné činnosti laboratoře“, vydané Akreditačním střediskem laboratoří pro rozbory vod (ASLAB) při Výzkumném ústavu vodohospodářském v Praze.

V současné době je v laboratoři zaveden systém jakosti podle ČSN EN ISO/IEC 17025. Laboratoř je posouzená ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří při VÚV v Praze jako zkušební laboratoř číslo 4036. Tato akreditace prokazuje odbornou způsobilost k provádění zkoušek, uvedených v příloze osvědčení a funkčnost systému managementu jakosti laboratoře.


Kontakt

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.
Teplého 2014
466 335 013
466 304 832

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.